Vilkår og betingelser

Generelt om språkkursene

Punktene nedenfor gjelder samtlige kurssteder om ikke annet er angitt under den enkelte språkskole.

Kurslitteratur er i enkelte tilfeller inkludert i prisen, men det vanligste er at du får låne bøker eller må kjøpe dem selv.
Innkvartering er tilgjengelig fra dagen før kurset starter til dagen etter kursets slutt.
Den første kursdagen foretar språkskolen en test for å vurdere deltagernes forkunnskaper. På grunnlag av denne testen plasseres deltagerne i en passende undervisningsgruppe.
Kursene er åpne for alt fra nybegynnere til deltagere med meget gode forkunnskaper.
Dersom du allerede har studert språket på universitetsnivå, bør du gjøre oss oppmerksom på dette ved påmelding.
Velger du å bo med en familie, vil du som regel være den eneste fra Norge. Hvis du likevel ønsker å bo sammen med en bestemt person, kan dette normalt ordnes. Bor du i leilighet eller en skolens andre innkvarteringssteder, forsøker man å blande nasjonalitetene så godt som mulig.
På alle kurs får du kursbevis, i noen tilfeller også karakterer. Etter de lengre kursene er det ofte mulig å avlegge en prøve for offentlige språkdiplomer som Cambridge University Examinations, DELF, Alliance Française, D.E.L.E. og lignende.

Påmelding
Ferdig utfylt påmeldingsblankett sendes til oss.

Samtidig som du sender oss påmeldingen, setter du inn et depositum på kr. 1500 på vår bankkonto 9590.31.40403. Depositumet utgjør en del av kursprisen, men refunderes ikke ved avbestilling. I tillegg til ditt eget navn og adresse angir du kursstedet på blanketten. Frivillig avbestillingsforsikring på kr. 250 kan betales i tillegg (totalt kr. 1750). Påmeldingen vil ikke tre i kraft før depositumet er betalt.

Når vi har mottatt din påmelding, sender vi deg en bekreftelse samt ytterligere informasjon om kurset, innkvartering, forsikringer m.m. Resten av beløpet skal være betalt senest 30 dager før kursets begynnelse. Dersom du melder deg på senere enn 30 dager før kursstart må du betale hele kursprisen så snart vi kan bekrefte at du har fått plass på det ønskede kurset.

Reisen er ikke inkludert i prisen.

På kursstedet er det språkskolen som står for de praktiske arrangementene. Dette skjer som oftest gjennom skolens sekretariat, eller en leder som har til oppgave å ta hånd om deltagerne. Her i Norge er vi alltid tilgjengelige for å gi ytterligere opplysninger eller løse eventuelle problemer som måtte dukke opp.

Nå kan du sende din påmelding til oss direkte fra vår hjemmeside.

Avbestilling/Endring
Om du av en eller annen grunn skulle bli forhindret fra å reise, gjelder følgende regler:

Avbestilling skal skje skriftlig.
Hvis du avbestiller reisen mer enn 30 dager før kurset starter, betaler vi tilbake hele kurs- og påmeldingsavgiften med fradrag av depositumet, kr 1500.
Avbestiller du mellom 30 og 14 dager før kursstart, tilbakebetales kursavgiften med fradrag av kr 1750.
Kommer avbestillingen senere enn 14 dager, men innen 3 virkedager før kursstart, betaler vi tilbake kursprisen fratrukket våre utgifter, minimum kr 1750. Du vil alltid få tilbake minst 50% av kursprisen.
Ved avbestilling senere enn 3 virkedager før kursstart, tilbakebetales ikke kursavgiften.
Ved ombestilling eller endring av kursarrangement beregnes en avgift på kr. 500. Det vil ikke bli gitt noen refusjon dersom påbegynt kurs avbrytes i kursperioden, uansett årsak.

Avbestillingsforsikring

Du kan forsikre deg mot avbestillingskostnader ved å tegne en avbestillingsforsikring på kr. 250. Forsikringen gjelder ved akutt sykdom, ulykker eller dødsfall for den påmeldte eller i nærmeste familie (ektefelle, barn, søsken eller foreldre). Hvis du må avbestille, vil vi betale tilbake samtlige kurskostnader fratrukket depositumet. Avbestilling må skje senest en virkedag før kursstart og det må kunne dokumenteres med legeerklæring.

Valutakurser, Ansvar

Vi forbeholder oss retten til å endre opplysninger i brosjyren før bestilling bekreftes overfor kursdeltager. Vi reserverer oss også for trykkfeil og endringer i de kursplaner, fritidsprogrammer etc. som språkskolene lokalt vedtar, og for kostnadsendringer utenfor vår kontroll, som nye skatter, avgifter, valutakurssvingninger o.l. Språkreisebyrået fritar seg fra ansvar for enhver skade som rammer kursdeltageren under kursoppholdet.

Eventuelle klager skal i første rekke rettes til skolen uten forsinkelse, til oss hvis klagen ikke fører frem. Klager som ikke er behandlet eller rettet opp på stedet før oppholdet er avsluttet skal sendes til Språkreisebyrået skriftlig senest 1 mnd. etter at kurset er over. Klager som ikke er forelagt skolen skriftlig før de stiles til Språkreisebyrået, vil under ingen omstendighet imøtekommes.