Språkreiser for seniorer

  • For voksne over 50 år
  • Språkkurs over hele verden
Språkreisebyrået arrangerer språkreiser for studenter i alle aldre. Overraskende mange av våre reisende er godt voksne mennesker som har funnet ut at en språkreise er en fantastisk fin måte å lære språk og nyte den lokale kulturen på samme tid. For noen er det ekstra hyggelig å kunne ta et slikt språkkopphold sammen med andre ”likesinnede” i samme aldersgruppe.

Språkreisebyrået vektlegger derfor å ha tilbud om egne seniorkurs til denne aldersgruppen. Et seniorkurs innebærer i tillegg til selve språkkurset, også et sosialt og kulturelt program utviklet spesielt for å være attraktivt for denne aldersgruppen. Selve språkkurset er også gjerne mer innrettet mot praktiske og dagligdagse forhold enn de andre kursene er, slik at man kan ha praktisk nytte av språkkurset relativt umiddelbart. På enkelte kurs kan selve undervisningen foregå med andre studenter i alle aldre, mens fritidsprogrammet er spesielt tilrettelagt for seniorer.

Engelsk
Spansk
Fransk
Italiensk
Tysk
Russisk

Våre tilbud
For tiden tilbyr vi egne seniorkurs i Dublin og Malta i engelsk, Málaga, Benalmadena, Marbella, Alicante, Sevilla og Tenerife i Spania, Siena, Firenze, Milano, Viareggio, Roma og Taormina i Italia og Aix-en-Provence i Frankrike. Språkskolene på de stedene som her er nevnt er nærmere presentert under de respektive land, både i brosjyren og på våre hjemmesider.

Her følger en kort presentasjon av skolens tilbud rettet spesielt mot seniorer. Kursmateriell er inkludert i prisen samtlige steder. Ta kontakt dersom du ønsker ytterligere opplysninger om disse kursoppleggene, eller har andre ønskelige reisemål, så kan vi se hva vi kan finne.